Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Wijnlexicon

Ruim 400 begrippen van A tot Z verklaard
Meesters, Karel
Utrecht: Het Spectrum, 2004
ISBN: 902746359X
Editie: 4
Reeks: Prisma Opzoekboeken
Reeksnummer: 2676
Pagina's: 272

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 1016326 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: drankentechnologie , techniek
taal: Nederlands