Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Bouwkundige termen

woordenboek der westerse architectuurgeschiedenis
Haslinghuis, E.J.
Utrecht: Oosthoek's uitgeversmaatschappij, 1970
ISBN: 9060460545
Pagina's: x + 409

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 025
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: architectuur , bouwkunde , techniek
taal: Nederlands