Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie van de volwasseneneducatie

Moens, Stephan
Brussel: Ministerie van Economische Zaken, 1981
Pagina's: 154

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 9.1 164
- Universiteit van Amsterdam: UB Informatiecentrum: 374.03 R (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: onderwijs
taal: Nederlands