Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie van de distributie. Begrippen inzake prijzen

Woordenlijst en definities opgesteld op aanvrage van het bureau voor terminologie van de EEG
Brussel: Belgisch comité voor de distributie, 1968
Reeks: Gespecialiseerde informatie
Reeksnummer: 1
Pagina's: 68

Vindplaats(en)
- Federale Overheidsdienst Economie: 041 594


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: techniek , verpakking, opslag en distributie
taal: Nederlands