Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Meertalig rechtswoord, rijkere rechtsvinding

Intrepretatie van rechtsteksten in meer dan een taal door middel van vergelijking der verscheidene versies
Herbots, Jacques & Ronse, Jan
Gent: Story-Scientia, 1973
UDC: 340.5
Pagina's: viii + 183

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 03.04 12
- Technische Universiteit Eindhoven: VAB 73 HER


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Nederlands