Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Hoe staat het met de Nederlandse bibliotheekterminologie?

Gabriel, Robert J.M.
: , 1975
Reeks: Open, vaktijdschrift voor bibliothecarissen, literatuuronderzoekers, bedrijfsarchivarissen en documentalisten
Reeksnummer: 7/4
Van : 189 tot 191

Vindplaats(en)
- Federale Overheidsdienst Economie: P 00465 PB 1975 4


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: archiefwetenschap , kennis
taal: Nederlands