Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Traduction du lexique des sports olympiques d'été de Sydney

handball + étude terminologique nl-fr/fr-nl
Vandaele, Ilse
Gent: Hogeschool Gent. Departement Vertaalkunde, 2004
Pagina's: 197

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: balspelen , menselijke behoeften
taal: Frans, Nederlands