Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie im Zusammenhang mit der Behandlung der akuten und chronischen Leukemie bei Erwachsenen

ein niederländisch-deutsches Glossar
Jaegere, Els de
Gent: Mercator Hogeschool. Departement Vertaalkunde, 2000
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 2273
Pagina's: 239

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: encyclopedie
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Duits, Nederlands