Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Contribution à la terminologie de l'intelligence artificielle: les systèmes experts

glossaire critique anglais-français-néerlandais
Dedecker, Natacha
Gent: Mercator Hogeschool. Departement Toegepaste Taalkunde, 1997
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 1816
Pagina's: 391

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: computerkunde , kennis
taal: Engels, Frans, Nederlands