Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie im Zusammenhang mit (Wasser)Geburt

ein niederländisches-deutsches Glossar
Vanhooren, Sofie
Gent: Mercator Hogeschool. Departement Toegepaste Taalkunde, 1996
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 1690
Pagina's: 239

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: water
taal: Duits, Nederlands