Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Contribution lexicologique à la terminologie du brassage

Beernaert, Kurt
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1994
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 1361
Pagina's: 239

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: drankentechnologie , techniek
taal: Frans, Nederlands