Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie im Zusammenhang mit SIDS

ein niederländisch-deutsches Glossar
Bruyckere, Elke de
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1994
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 1446
Pagina's: 177

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Duits, Nederlands