Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Vergleichende Studie der niederländischen und deutschen Terminologie der Kapitalanlagen

Smeyter, Isabelle de
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1994
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 1367
Pagina's: 198

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Duits, Nederlands