Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Contribution à un glossaire N-F, F-N de la terminologie de l'industrie des peintures

Didier, Valérie
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1994
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 1362
Pagina's: 296

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: kleurstoffentechnologie , techniek
taal: Frans, Nederlands