Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Contribution à un glossaire de l'ébénisterie d'art

F-N, N-F
Hollebeke, Michelle van
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1994
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 1356
Pagina's: 267

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: huisvesting, meubilair en inrichting , menselijke behoeften
taal: Frans, Nederlands