Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Eine vergleichende Untersuchung (Deutsch-Niederländisch) zur Terminologie des Felskletterns

Verschaeve, Heidi
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1994
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 1365
Pagina's: 224

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: individuele sporten , menselijke behoeften
taal: Duits, Nederlands