Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Contribution à la terminologie des soins infirmiers

glossaire critique néerlandais-français
Decanter, Sandra
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1993
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 1252
Pagina's: 230

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: gezondheidstechniek , techniek
taal: Frans, Nederlands