Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Glossar Deutsch-Niederländisch

Terminologie zur Bezeichnung von Duftnoten
Dewever, Sandra
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1993
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 1259
Pagina's: 225

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: kleding en persoonlijke verzorging , menselijke behoeften
taal: Duits, Nederlands