Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Contribution à la terminologie hospitalière

glossaire français-néerlandais
Daems, Inge
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1992
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 1098
Pagina's: 200

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, welzijn en hulpverlening
taal: Frans, Nederlands