Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Eine vergleichende Untersuchung (Deutsch-Niederländisch) zur Terminologie des Gerätturnens für Frauen

Überschlag- und Sprungbewegungen
Hogh, Patricia
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1992
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 1134
Pagina's: 107

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: individuele sporten , menselijke behoeften
taal: Duits, Nederlands