Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Contribution à la terminologie du fascisme: De gesel van het hakenkruis (Lord Russell of Liverpool)

traduction et glossaire (N-F)
Bruyneel, Frederika
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1991
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 986
Pagina's: 185

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis
taal: Frans, Nederlands