Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Contribution à la terminologie de l'informatique

Barra, Jean-Pierre
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1990
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 817
Pagina's: v + 201

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: computerkunde , kennis
taal: Frans, Nederlands