Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Deutsch-niederländisches Glossar zur Terminologie des Tuftverfahrens

Schaeken, Nancy
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1990
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 935
Pagina's: 218

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: techniek
taal: Duits, Nederlands