Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Het gewestplan en de verstedelijking

Engelse equivalenten voor de terminologie van de gewestvorming in Vlaanderen: vertaling en glossarium
Steurbaut, Stefaan
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1990
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 942
Pagina's: 39 +127

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: ruimtelijke ordening , techniek
taal: Engels, Nederlands