Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Contribution à la terminologie de l'informatique

Meyer, Erik de
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1989
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 759
Pagina's: x + 273

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: computerkunde , kennis
taal: Frans, Nederlands