Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Contribution à la terminologie de l'horlogerie : "comtoise- of morbierklokken"

traduction & glossaire
Pauw, Anne de
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1989
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 765
Pagina's: 222

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: techniek
taal: Frans, Nederlands