Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Eine vergleichende Untersuchung (Deutsch-Niederländisch) zur Terminologie der Weinansprache

Dedecker, Patrick
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1989
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 709
Pagina's: 214 + 431 + 451

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Duits, Nederlands