Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Contribution à la terminologie de l'informatique

Boever, Tom de
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1988
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 594
Pagina's: ix + 138

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: computerkunde , kennis
taal: Frans, Nederlands