Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Contribution lexicologique à la terminologie des moulins

traduction et glossaire (N-F)
Cat, Diana de
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1988
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 610
Pagina's: 200

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: techniek
taal: Frans, Nederlands