Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Essai de terminologie

la construction de bateaux en bois (F-N/N-F)
Dursin, Bruno
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1988
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 631
Pagina's: 266

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Frans, Nederlands