Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Contribution à la terminologie stratégique et militaire

glossaire critique néerlandais-français
Neetens, Inge
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1988
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 653
Pagina's: 209

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: krijgskunde en militaire techniek , techniek
taal: Frans, Nederlands