Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

La terminologie boursière: un jargon étrange

volume II: contextes A-G
Temmerman, Anne-Marie
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1988
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 671
Pagina's: 178 + 192 + 390

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Frans, Nederlands