Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Die konkreten Schriftzeichen in der Graphologie

Beitrag zur Deutsch-Niederländischen Terminologie
Beernaert, Jan
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1987
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 517
Pagina's: 317

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Duits, Nederlands