Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Prismahoeken en -tapsheden

terminologie en genormaliseerde waarden
Belgische Vereniging van Werktuigkundigen ( BVW )
Brussel: Commissie, 1987
Editie: 2
Reeks: NBN
Reeksnummer: E01-001
Pagina's: 4

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: kennis, metrologie
taal: Nederlands