Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Essai de terminologie

le systéme-bus (N-F)
Jaeger, Marijke de
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1987
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 547
Pagina's: 205 + 14

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: techniek
taal: Frans, Nederlands