Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Dossier sur le cerf: contribution à la terminologie cynégétique

traduction et glossaire néerlandais-français, index N-F et F-N
Nachtergaele, Françoise
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1987
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 562
Pagina's: 323

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: biowetenschappen , diersoorten
taal: Frans, Nederlands