Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Het verworven immuundeficientiesyndroom AIDS, R. Colebunders, H. Taelmans, P. Gigase, P. Piot: contribution à la terminologie médicale

traduction et glossaire critique néerlandais-français
Herzeele, Fanny van
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1986
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 468
Pagina's: 241 + 67

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Frans, Nederlands