Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Eine vergleichende Üntersuchung (D-N) Terminologie der Kommunualverfassungen in der Bundesrepublik deutschland und in Belgien

Robbens, Brigitte
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1985
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 428
Pagina's: 249

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Duits, Nederlands