Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Eine vergleichende Üntersuchung (Deutsch-Niederländisch) zur Terminologie des Gerätturnens für Männer

d'Hondt, Marc
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1984
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 349
Pagina's: 133

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: individuele sporten , menselijke behoeften
taal: Duits, Nederlands