Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Met vlag en wimpel

de banistiek van de Christelijke Arbeidersbeweging in Vlaanderen
Santy, Filip & Osaer, Antoon
Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1984

Vindplaats(en)
- KULeuven BMA6: CaB6578 2
- Vrije Universiteit Amsterdam: KA.15303.-


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis
taal: Nederlands