Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Contribution à un glossaire français-néerlandais de la terminologie de la géographie linguistique

Adriaens, Maria
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1983
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 257
Pagina's: ix + 238

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: geografie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Frans, Nederlands