Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Eine vergleichende Üntersuchung (Englisch-Deutsch-Niederländisch) zur Terminologie der Basketballtechnik

Bockaert, Luc
Gent: Provinciale Hogeschool voor Vertalers en Tolken, 1983
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 258
Pagina's: xx + 162

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: balspelen , menselijke behoeften
taal: Duits, Engels, Nederlands