Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Das Unterrichtswesen in Neubelgien: ein Versuch zur Vereinheitlichung de terminologie des erneuerten Sekundarunterrichts

deutsch-niederländisches Glossar
Bollaert, Annie
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1983
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 260
Pagina's: 161

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: onderwijs
taal: Duits, Nederlands