Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Van Ussel J., "Kritische analyse van het begrip seksualiteit"

traduction critique et commentée avec étude de la terminologie: glossaire N-F-N
Eeckhout, Ann van
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1983
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 271
Pagina's: 138 + 55

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: menselijke behoeften
taal: Frans, Nederlands