Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Der kindliche Spracherwerb

eine vergleichende Untersuchung (Deutsch-Niederländisch) zur entwicklungspsycholinguistischen Terminologie
Boelens, Jacky
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, 1981
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 193
Pagina's: 203

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: gedragswetenschappen, psychologie
taal: Duits, Nederlands