Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Deutsch-niederländisches Glossar zur Terminologie der Malzbereitung

Schoolmeester, Karina
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken,
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 219
Pagina's: 144

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: techniek , voedseltechnologie
taal: Duits, Nederlands