Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Eine vergleichende Untersuchung (Deutsch-Französich-Niederländisch) zur Terminologie des Meteosat-Systems

Segers, Mia
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken,
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 220
Pagina's: 217 + 400

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: atmosferische wetenschappen (aëronomie/meteorol.) , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Duits, Frans, Nederlands