Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Die Reform des belgischen Einheitsstaates von der Verfassungsreform 1970 bis zur Verfassungsreform 1980

ein Versuch zur Inventarisierung einer neuen staatsrechterlichen Terminologie (Niederländisch-Deutsch)
Waelput, Tijl
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken,
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 226
Pagina's: 251

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: centrale overheid , culturele en sociale wetenschappen, politieke wetenschap
taal: Duits, Nederlands