Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Introduction à la parapsychologie: contribution à l'harmonisation de la terminologie parapsychologique

glossaire bilingue F-N, N-F de la nomenclature fondamentale
Spegelaere, Annick
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken,
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 182
Pagina's: 173

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: gedragswetenschappen, psychologie
taal: Frans, Nederlands