Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Eine vergleichende Untersuchung (Deutsch-Niederländisch-Französisch) zur Terminologie der Satztechnik

Bossche, Ines van den
Gent: Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken,
Reeks: Mercator-scripties: departement vertaalkunde
Reeksnummer: 169
Pagina's: 167

Vindplaats(en)
- Hogeschool Gent Departement Vertaalkunde


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Duits, Nederlands